حضور شرکت ساختمانی ویسا در پنجمین نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی و صنایع وابسته در مصلی امام خمینی (ره)