بازدید مدیر عامل محترم شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و نقل کشور جناب آقای مهندس نورزاد از پروژه قطعه 3 راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز