بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای دکتر اسلامی و استاندار محترم اردبیل جناب آقای مهندس بهنامجو و نمایندگان محترم استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی و جناب آقای مهندس خطیبی معاونت محترم شرکت ساخت و توسعه در تاریخ چهاردهم بهمن ماه 1398 از پل دره ای آرپاچای واقع در محور میانه - اردبیل