طراحی،ساخت،تولید و نصب سازه خرپایی به دهانه 60 متری

طراحی،ساخت،تولید و نصب سازه خرپایی به دهانه 60 متری

طراحی،ساخت،تولید و نصب سازه خرپایی به دهانه 60 متری

 

طراحی،ساخت،تولید و نصب سازه خرپای به دهانه 60 متری با موفقیت و استفاده از 2 دستگاه جرثقیل 150 تنی در محل پروژه قطعه سوم راه آهن میانه - تبریز

وزن این سازه به میزان 50 تن میباشد.