کارخانجات زیر مجموعه

کارخانجات فلزی شرکت ویسا

کارخانجات فلزی شرکت ویسا

سال انجام پروژه

1380

وضعیت

در حال اجرا
کارگاه تولید بالاست شتر کوه

کارگاه تولید بالاست شتر کوه

سال انجام پروژه

1395

وضعیت

در حال اجرا