پروژه پل بزرگ دره ورزقان، واقع در قطعه سوم راه ‏آهن میانه – تبریز، از سوی انجمن سازه ایران در نخستین همایش سازه برتر به عنوان سازه برتر کشور معرفی گردید