پروژه پل بزرگ دره ورزقان، واقع در قطعه سوم راه‏ آهن میانه – تبریز، در چهارمین کنفرانس بین‏المللی پل در دانشگاه پلی‏تکنیک تهران به عنوان پل برتر کشور معرفی گردید